โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ ก่อตั้งโดย ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำปี 2535 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผน โบราณของการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยขั้นสูงสู่ลูกหลาน ..
เปิดสอน หลักสูตรดนตรีไทย | ขิม จะเข้ ระนาด ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย
หลักสูตรนาฏศิลป์ | รำเดี่ยว รำคู่ ระบำมาตรฐาน ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นเมือง และชุดการแสดงเฉพาะกิจเนือ่งในโอกาสต่างๆ
ทุกหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตร กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแสดงผลงานจากการเรียนสู่สายตาประชาชนได้มากมาย จากหลายเวที และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสมัครเรียนต่อได้ในหลายสถาบัน รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปต่างประเทศได้หลายโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472 e-mail : phattayakul@hotmail.com