Yamaha Grand Filano Hybrid โช๊คหลัง Öhlinsขี่ซื้อแกง ลองเล่นโค้งเล็กน้อย กับ Yamaha Grand Filano Hybrid ช่วงล่าง Öhlins ยาง Pirelli Diablo™ Rosso Scooter ขี่ใช้งานสนุกครับ.