ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย ECO modeสแกนเนีย ช่วยคุณให้ประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้น 2% ง่ายๆ เพียงเลือกโหมดขับขี่ ECO 35 ปี สแกนเนีย ในประเทศไทย เพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืนในวันนี้ สู่อนาคตธุรกิจที่เหนือกว่า …