ถอดโช็คหน้า ถอดแกนโช็ค – Grand filano hybridวิธีการถอดประกอบโช็คหน้า Grand filano hybrid ในคลิปทำ 1 ข้างซึ่งเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง.