โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะฯโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล


วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com