โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

15 มีนาคม 2558


โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และยึดมั่นในจุดยืนของการให้การศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com