โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

การประกวดนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท

16 มกราคม 2556

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การประกวดนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 100,000 บาท จัดโดย โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com