โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ระเบียบการและใบสมัคร การประกวดนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

ระเบียบการ

ใบสมัคร Download

เปิดรับสมัคร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : phattayakulschool@hotmail.com
โทร : ๐๘๕-๑๔๒-๗๖๘๒ (เวลาทำการ ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.)

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com