โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตร แก่อาสาสมัครผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว


วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2558

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : info@phattayakulschool.com