โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

เพลงตับลาวเจริญศรี

ลาวเล็กตัดสร้อย

เพลงลาวเล็กตัดสร้อยนั้นนับว่าเป็นเพลง ที่สำคัญเพลงหนึ่งของเพลง ตับลาวเจริญศรีก็ว่าได้ เนื่องจากชื่อเพลง ตับลาวเจริญศรีนั้น นำมาจากบทร้องท่อนหนึ่งของเพลงนี้นี่เอง วันนี้เรามีโน๊ตเพลง ลาวเล็กตัดสร้อยมาให้ดูกันครับ

โน๊ตเพลงลาวเล็กตัดสร้อย

ท่อนที่ 1
      ด- ด ด ด- ม ซ ร ม ร ด            - ม ซ ร ม ร ด
- - - ด                    ล- - - ล- ล ล ล             ล
      ด                                                 
                  - ร- ม - ซ        - ซ ซ ซซ ล ซ มซ ร ม ซ
- - ด ล ซ ล    - ด
        ม ซ               - - - ซ                      
- - -ดํ - - -ล - ซ - ม - ร - ด                 - ด ร ม - ร - ด
                                - ล ล ล ซ ล                
ม ซ

กลับต้น

ท่อนที่ 2
      ด - ด ด ด -ม ซ ร ม ร ด ซ ล ซ ม ซ ร ซ ม
- ด ด ด       ล - - ล ด ล ล ล ล
      ด
- - - - - ด ด ดํ - - - รํ ดํ ล ซ ดํ - ดํ ดํ ดํ - - ซ ล
 
- - - ดํ
- ซ - ม ซ ร ม ซ - ซ ซ ซ ม ร ด    -ม - - ซ ร ม ร ด
-ซ
- - - ซ
- ด ร ม -ร-ด
- - ด ล ซ ล
ม ซ

กลับต้น

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0