โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

เพลงตับลาวเจริญศรี

ประวัติความเป็นมา

พระลอเพลงตับลาวเจริญศรีนั้น เป็นเพลงตับเรื่องที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระลอ ซึ่งตอนต้นปรับปรุงมาจาก บทละครของเจ้าพระยาเทเวศฯวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลานกุญชร ณ อยุธยา) ตอนท้ายปรับปรุงจากบทของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
เพลงตับนี้ประกอบด้วยเพลงสำเนียงลาวที่ไพเราะ ถึง ๘ เพลง คือ เพลงลาวเล็กตัดสร้อย ลาวเล่นน้ำ ลาวกระตุกกี่ ลาวกระแตเล็ก ลาวดอกไม้เหนือ ลาวเฉียง ลาวครวญ และลาวกระแซ

...ที่เรียกว่าเพลงตับลาวเจริญศรีเนื่องจากเพลงลาวเล็กตัดสร้อย มีบทร้องว่า "เจริญศรี" เสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นจึงนำมาเรียกเป็นชื่อเพลงตับนี้...


บทร้องเพลงตับลาวเจริญศรี

เกริ่น
       
       บัดนี้มีสองกัลยา              ลักษณาเลิศล้ำในต่ำใต้ 
    ทรงโฉมประโลมละลานใจ           บุตรีไทพระวิษณุกร 

ลาวเล็กตัดสร้อย 
       
       อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี         พระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมร
    งามทรงงามองค์อรชร              ดังอัปสรหยาดฟ้าลงมาเอย 

ลาวเล่นน้ำ 

      แม่คุณเอ๋ย เราบ่เคยพบเจ้า        สองนางลำเภา ดูเจ้างามตา 
    สาวใดบ่เหมือน สองเพื่อนแพงนา       ตั้งแต่ข้อยดูมาลักษณาบ่ปาน 

ลาวกระตุกกี่ 
       
     จะหางามสามโลกก็เหลือหา        สมเป็นนางพระยาอันสูงสุด 
    ไม่ควรคู่ผู้ใดในมนุษย์              ควรสมมุติแต่กษัตริย์ขัตติยา 
    เจ้าพิภพองค์ใดไม่สวยสม            จะร่วมรสภิรมย์เสน่หา 
    เว้นไว้แต่ละอองพระบาทา           นอกจากนั้นจะหาไม่มีเลย 

ลาวกระแตเล็ก 
       
       เมื่อนั้น                    พระลอเพราเพริศเฉิดฉิน 
    ฟังกล่าวโฉมสองสุดายุพาพิน          พระภูมินทร์เสียวซาบวาบฤทัย 
    ด้วยบุพเพวาสนามาสนอง            นางทั้งสองเคยร่วมพิสมัย
    อกุศลดลจิตพระทรงชัย             พระเสด็จเข้าข้างในไม่ช้าที 

คราวหน้าเรามาดูโน๊ตเพลงกันครับฉิ่ง

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0