โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

เรียนดนตรีไทยแบบใหม่-แบบเก่า

ครูเตือนสอนน้องดิว วันนี้เรามาดูวิธีเรียนดนตรีไทยในสมัยโบราณกับวิธีเรียนดนตรีไทยในปัจจุบันกันครับ ว่าครูเพลงเก่งๆในอดีตเขาเรียนกันยังไง แล้วลองมาเปรียบเทียบกับการเรียนปัจจุบันของเรา ข้อดีข้อเสีย ของแต่ละแบบนั้นมีอะไรบ้าง ลองวิเคราะห์ดูนะครับเผื่อว่าจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นเรียนลูกครึ่งทั้งใหม่ทั้งเก่าได้ครับ

การเรียนในสมัยโบราณ

สำหรับการสอนแบบโบราณ หรือเรียกการถ่ายทอดดนตรีไทยแต่ครั้งอดีตการถ่ายทอด แบบ ท่องจำ จึงถือเป็น เอกลักษณ์ในวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทย ซึ่งไม่มีการใช้ตัว โน้ตในการจดจำทำนองเพลงต่าง ๆ และจะเป็นการถ่ายทอดในลักษณะที่ ครูผู้ทำการ ถ่ายทอดได้ทำการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวกับผู้รับการถ่ายทอด วัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทยจึงเป็นวัฒนธรรมการถ่ายทอดที่ให้ความ สำคัญในเรื่องของความตั้งใจใน การศึกษาเล่าเรียนและความอดทนในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการบรรเลง ที่ เชี่ยวชาญมากขึ้นรวมไปถึงเป็นกระบวนการที่มีการถ่ายทอดเรื่องคติความเชื่อ วิถีชีวิตและการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในฐานะนักดนตรีและความเป็นคนไทยแก่ ศิษย์ผู้รับการ ถ่ายทอดได้รับการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ในด้านรูปแบบการถ่ายทอดจะเป็นการถ่ายทอด ในลักษณะของบ้านดนตรีที่ผู้เรียนต้องฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ อาศัยกินอยู่หลับนอนในบ้าน ครูและคอยดูแลปรนนิบัติครูเพื่อแลกความรู้

การเรียนยุคปัจจุบัน

ส่วนการสอนในปัจจุบันนั้น ปัจจุบันเป็นการเรียนโดยให้จำโน้ตมากกว่าจำเสียง อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นการเรียนในสถาบันสถานศึกษา ต่างจากอดีตที่เรียนที่บ้าน ( สำนักดนตรี ) แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนดนตรีไทยปัจจุบันยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ ยังยึดแบบโบราณที่ยังเป็น การถ่ายทอดแบบมุขปาถะ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้มีการตั้งสถาบันทางดนตรีและนาฏศิลป์ของ ประเทศ รูปแบบการศึกษาได้เปลี่ยนจากระบบสำนักและเข้าสู่สถาบันการศึกษา และย้าย ข้าราชการในราชสำนักเข้ามาอยู่ในกรมศิลปากร ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของนักดนตรีไทย กล่าวคือ สถาบันจะระบุคุณสมบัติผู้สอนโดยใช้ ประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นเกณฑ์รับบุคคลเข้ารับราชการ แต่สำนักดนตรีไทยสมัยก่อนที่ ศึกษาทางด้านดนตรีไทยนั้น ศึกษาจากสำนักสามัญชนและราชสำนัก ไม่มีประกาศนียบัตร รับรองความรู้ความสามารถ จึงทำให้ชีวิตของนักดนตรีไทยและผลงานทางด้านดนตรีไม่ ปรากฏมากเท่าที่ควร และในที่สุดเมื่อสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันเปิดสอนวิชาชีพนี้ขึ้น นักดนตรีไทยบางส่วนก็ถูกเชิญไปสอนในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเป็นเพียงอาจารย์พิเศษ เท่านั้น

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0