โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ฉุยฉาย

ฉุยฉายการรำฉุยฉาย ในวงการนาฏศิลป์ หมายถึง ลีลาการร่ายรำขณะที่ตัวละครเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถแปลงกาย หรือแต่งกายได้อย่างงดงาม เป็นศิลปะการร่ายรำที่มีความวิจิตรบรรจง ผู้ที่ร่ายรำจะต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือ องค์ประกอบสำคัญของการรำฉุยฉายคือ ตัวละครที่มีรูปร่างและใบหน้างดงาม มีความสามารถในการร่ายรำและสามารถ สอดใส่อารมณ์ได้ถูกต้องตามบทร้อง และเสียงปี่ที่เป่าเลียนแบบคำร้องอย่างชัดถ้อยชัดคำ การรำฉุยฉายนั้นประกอบด้วยเพลงรัว ร้องเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี จบด้วยเพลงเร็ว-ลา เพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี เป็นเพลงโบราณ เพลงฉุยฉายเป็นเพลงช้า เพลงแม่ศรีเป็นเพลงเร็ว อยู่ในอัตราเพลง ๒ ชั้น เรียกตามหน้าทับว่า "สองไม้"

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0