โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วิธีการเล่นจะเข้เบื้องต้น

ท่านั่งปฏบัติจะเข้อย่างถูกวิธี เริ่มจากท่านั่ง ท่านั่งในการปฏิบัติการดีดจะเข้นั้น ควรนั่งพับเพียบตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม ควรนั่งลักษณะขาซ้ายทับขาขวา หรือจะขาขวาทับขาซ้ายก็ได้ แต่หัวเข่าจะต้องนั่งให้ชิดมุมจะเข้ นั่งตัวและหลังตั้งตรง มือขวาพันไม้ดีดวางบนตัวจะเข้ระหว่างกึ่งกลางโต๊ะกับนมที่ ๑๑ ข้อศอกกางเล็กน้อย มือซ้ายวางนิ้วลงบนนมที่จะดีดโดยให้นิ้วงอคุ่มเล็กน้อย นิ้วหัวแม่มือแตะขอบข้างลำตัวจะเข้ ตามตัวอย่างในรูป


การฝึกหัดจะเข้เบื้องต้น การเริ่มฝึกหัดนั้นจะต้องเริ่มหัดดีดสายเปล่าโดยการปัดข้อมือออกนอกตัวและเข้าหาลำตัว (ดีด ออก-ดีด เข้า) สลับกันไปมาจนเกิดความชำนาญโดยเริ่มจากสายเอกก่อนจึงไปสายทุ้มและสายลวด และเริ่มดีดสลับสาย โดยดีด สายเอก - สายทุ้ม สายเอก – สายลวด สลับกัน แล้วจึงเริ่มต้นไล่เสียงไล่นิ้วไปตามลำดับ จากนั้นลองดีดตามแบบฝึกหัดกันครับ

แบบฝึกหัดที่ 1
สายเอกไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้า
สายทุ้มไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้า
สายลวดไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้าไม้ออกไม้เข้า
แบบฝึกหัดที่ 2
สายเอกไม้ออก                               ไม้ออก ไม้ออก                                       ไม้ออก
สายทุ้ม                    ไม้เข้า                     ไม้เข้า
สายลวด                                           ไม้เข้า                                                     ไม้เข้า

การวางนิ้วบนนมจะเข้ การใช้นิ้วในการกดตำแหน่งเสียงของจะเข้โดยใช้นิ้วมือข้างซ้าย ทั้ง ๔ นิ้วคือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและ นิ้วก้อย วางคุ่มลงบนนมด้านข้างใกล้ตำแหน่งเสียง (ไม่ได้วางลงตรงกลางบนนม) และนิ้วหัวแม่มือจะวางชิดกับขอบของตัวจะเข้ เมื่อบรรเลงทำนองจะใช้ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางในการดำเนินทำนอง และใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยในการดี ทิง - นอย เท่านั้น ( การดีดลูกทิง - นอย คือการดีดคู่แปด สายเอกและสายลวด)..

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม58 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0