โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรนาฏศิลป์

เปิดสอน : นาฏศิลป์ไทย - ละคร

อายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตารางเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
วัน เวลา อัตราค่าเรียน จำนวนผู้เรียน
จันทร์ - ศุกร์ เปิดเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 3,000 - 6,000 บาท/คอร์ส 7-9 คน/ห้อง
เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 น. - 15.00 น. 1,500 บาท/เดือน  

เปิดสอน : นาฏศิลป์ไทย - โขน

คุณสมบัติ : อายุตั้งต่ 4 ปีขึ้นไป ไม่จำัดวุฒิการศึกษา และควรเป็นเพศชาย

ตารางเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
วัน เวลา อัตราค่าเรียน จำนวนผู้เรียน
อาทิตย์ 10.30 น. - 12.00 น. 1,500 บาท/เดือน 7-9 คน/ห้อง
© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0