โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรดนตรีไทย

เปิดสอน : ขิม จะเข้ ระนาด ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้

คุณสมบัติ : อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตารางเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
วัน เวลา อัตราค่าเรียน จำนวนผู้เรียน
จันทร์ - ศุกร์ เปิดเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 3,000 - 6,000 บาท/คอร์ส -
เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 น. - 15.00 น. 1,500 บาท/เดือน 5 - 7 คน/ห้อง

เปิดสอน : ซอสามสาย

คุณสมบัติ : อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีทักษะซออู้หรือซอด้วงเป็นพื้นฐาน และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตารางเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
วัน เวลา อัตราค่าเรียน จำนวนผู้เรียน
จันทร์ - ศุกร์ เปิดเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 4,500 บาท/คอร์ส -
เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 น. - 15.00 น. 1,800 บาท/เดือน -

เปิดสอน : ขับร้องเพลงไทย

คุณสมบัติ : อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตารางเวลาเรียนและค่าใช้จ่าย
วัน เวลา อัตราค่าเรียน จำนวนผู้เรียน
อาทิตย์ 10.00 น. - 11.00 น. 1,500/เดือน 4 - 6 คน/ห้อง

ทุกหลักสูตร ห้องเรียนปรับอากาศ มีสถานที่ สำหรับ ผู้ปกครองรอรับนักเรียน

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com