โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

แผนที่โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

สาขาดุสิต

แผนที่โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ สาขาบางขุนพรหม

โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ สาขาดุสิต

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS!