โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

งานการแสดง "ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชานาฏศิลป์ – ดนตรีไทย"

๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์
สารบัญ
© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com Valid XHTML 1.1 Valid CSS!